Zbycie samochodu służbowego w drodze licytacji ustnej

 

OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA W ŚWIECIU

OGŁASZA PO RAZ DRUGI ZBYCIE SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

W DRODZE LICYTACJI USTNEJ

  1. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód służbowy Renault Master stanowiący mienie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka i modelRenault Master 2,8 DTI

Rodzaj pojazdusamochód ciężarowy (możliwość rej, jako osobowy)

Nr rej.CSW 33EK

Rok produkcji2000

Nr nadwoziaVF1FDBCH522459685

Kolorbiały

Pojemność silnika2799,00 cm 3

Moc silnika84,00 kW

Przebieg256500 km

Samochód będący przedmiotem sprzedaży nie posiada wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

Samochód można oglądać na parkingu OOiW ul. Gimnazjalna 286-100 Świecie w godzinach od 900 do 1300 po wcześniejszym umówieniu ? kontakt tel. 607 296 374.

Cena wywoławcza:11500 zł

Minimalne postąpienie:100 zł

Wadium:1000 zł

 

  1. Warunki uczestnictwa:

W zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości w kasie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

Wadium zapłacone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji a oferentowi, który wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycie samochodu.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-żaden z uczestników nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

-osoba , która wygra uchyli się od zawarcia umowy lub nie dokona wymaganej wpłaty do dnia zawarcia umowy.

 

  1. Postępowanie

Postępowanie o zbycia odbędzie się w siedzibie Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 12486-100 Świecie pokój nr 34 w dniu06 marca 2012r. o godzinie 1100

 

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego postępowanie, nie dłuższym niż 7 dni.

Należność powinna być wniesiona:

Bank Millennium S.A. nr konta26 1160 2202 0000 0000 6089 8779.

 

Osoby upoważnione do kontaktu:

- Jerzy Manikowski, tel. 605 417 891

 

Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ustalonej ceny i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

  1. Ogłoszenie

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

-na tablicy ogłoszeń OOiW

-na stronie internetowej OOiWwww.ooiw.swiecie.net

-w prasie lokalnej