Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

efs2

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-003/10 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowany w ramach partnerstwa przez wszystkie gminy Powiatu Świeckiego, Powiat Świecki i Szkoły Katolickie w Świeciu.

Trwa realizacja projektu Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości. Projekt ten jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim, Szkołami Katolickimi w Świeciu oraz ze wszystkimi gminami Powiatu Świeckiego. Liderem projektu jest Gmina Świecie. Projekt zakłada między innymi:

-poprawę warunków dla lepszego rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących w Powiecie Świeckim,
-zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych,
-efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
-zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, informatyki.

Projekt obejmuje 3090 uczniów z 55-ciu szkół prowadzonych przez poszczególnych Partnerów. Ogółem w ramach Projektu zorganizowanych jest 432 różnych grup zajęć. Badania ewaluacyjne wykazały bardzo dobrą jego ocenę przez uczestników zajęć. Ponad 77% uczestników uważa, że zajęcia prowadzone w ramach projektu są bardziej atrakcyjne niż typowe lekcje, a 89 % uznaje, że zajęcia w których uczestniczą będą im bardzo przydatne w dalszej edukacji. Zajęcia zakończą się egzaminami wewnętrznymi, a w przypadku intensywnych szkoleń językowych będą to certyfikowane, powszechnie uznane w Europie egzaminy zewnętrzne TOEIC Bridge dla kursów z j. angielskiego i TELC (The Euoropean Language Certificates) dla kursów z j. niemieckiego. Dotacja na finansowanie Projektu jest finansowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu Państwa, a budżet Projektu zawiera także 15%- liczony do wysokości dotacji- wkład własny Partnerów. Budżet całego Projektu to 2 308 660,24 zł. Z tego l 962 361,20 zł to wysokość otrzymanej przez nas dotacji, a 346 299,04 to wyliczona kwota niepieniężnego wkładu własnego.