Porady i konsultacje dla rodzin

Od wielu lat w ramach gminnej polityki prorodzinnej realizujemy zadanie polegające na udzielaniu porad oraz udzielaniu rodzinom będącym w potrzebie różnorakiej pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej. Zadanie to realizuje w ramach cotygodniowych dyżurów Pani Helena Ratka-Fetko w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

W związku z dużą liczbą potrzebujących wsparcia, porad i konsultacji zamierzamy rozszerzyć tę formę pomocy.

We wrześniu uruchomimy dwa dodatkowe punkty konsultacyjne, których dane podaję poniżej.

 

1. Punkt Pomocy Rodzinie przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu,zaprasza do Szkoły w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 5

86-100 Świecie

ul. Wojska Polskiego 3

 

2. Punkt Pomocy Rodzinie przy Przedszkolu nr 8 w Świeciu, zaprasza do Przedszkola w każdy wtorek w godzinach od 13.30 do 15.30

Adres

Przedszkole nr 8

86-100 Świecie

ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 9

 

Waldemar Fura

Kierownik Ośrodka Oświaty

i Wychowania w Świeciu