Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012r

Okres obowiązywania Wysokość w złotych Podstawa prawna
2012 1 500 - (kwota brutto 100%)
1 200 - (w pierwszym roku pracy 80%)
rozporządzenie Rady Ministrów z
13 września 2011r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012r (Dz.U.2011.192.1141)

Minimalne wynagrodzenie za pracę w poprzednich latach

Rok obowiązywania Kwota minimalnego wynagrodzenia Kwota 80% w I roku pracy Akt prawny
2011 1386,00 zł 1108,80 zł rozporzadzenie Rady Ministrów z 5 pazdziernika 2010r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011r (Dz.U. Nr 194, poz.1288)
2010 1317,00 zł 1053,60 zł obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.7.2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. (M.P. 2010 r. Nr 48, poz. 709)
2009 1276,00 zł 1020,80 zł obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 24.7.2008 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. (M.P. Nr 55, poz. 499)
2008 1126,00 zł 900,80 zł rozporządzenie Rady Ministrów z 11.9.2007 r.w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1209)
2007 936,00 zł 748,80 zł rozporządzenie Rady Ministrów z 12.9.2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227)
2006 899,10 zł 719,28 zł rozporządzenie Rady Ministrów z 13.9.2005 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1469)
2005 849,00 zł 764,10 zł rozporządzenie Rady Ministrów z 14.9.2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 201, poz. 2062)
2004 824,00 zł 659,20 zł rozporządzenie Rady Ministrów z 9.9.2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r. ( Dz.U. 2003 Nr 167 poz. 1623)
2003 800,00 zł 640,00 zł ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.)