Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sprawy do załatwienia w urzędzie można rozpocząć poprzez złożenie wniosku wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ośrodka Oświaty i Wychowania dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Pełen wykaz punktów potwierdzających Profil Zaufany

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Adres skrytki Ośrodka Oświaty i Wychowania  na ePUAP: /OOiWSwiecie/SkrytkaESP

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: ePUAP