Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości 2

efs2

Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości

Projekt nr WND-POKL.09.01.02-04-003/10 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa realizowany w ramach partnerstwa przez wszystkie gminy Powiatu Świeckiego, Powiat Świecki i Szkoły Katolickie w Świeciu.

 

Starosta Świecki, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Świeckiego oraz Dyrektor Szkół Katolickich w Świeciu zapraszają na szkolenia:


- z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego w wymiarze 48 h,
- zakresu języka angielskiego kończące się wewnętrznym egzaminem na poziomie europejskiej znajomości języka TELC,
- z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- z zakresu zajęć komputerowych,
- z zakresu zajęć wyrównawczych,
- z zakresu wyboru ścieżki kariery zawodowej.

Gwarantujemy:


- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- grupy o małej liczbie uczestników,
- kadrę o wysokich kwalifikacjach.

Szkolenia odbędą się w terminie od 18 października 2010 r do 24 czerwca 2011 r.

Szkolenia skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów w Powiecie Świeckim. Miejscem szkolenia będą poszczególne szkoły do których uczęszczają uczniowie.


Miejsce rekrutacji:


Miejscem rekrutacji będzie szkoła do obwodu której należy uczeń. Rekrutacji dokonają nauczyciele i wychowawcy pracujący w tej szkole.


Rekrutacja odbędzie się w terminie od 01.10.2010 r. do 15.10.2010 r.


Wszelkich informacji o zasadach rekrutacji oraz rodzajach zajęć udzielają Szkolni Koordynatorzy Projektu pracujący w poszczególnych szkołach.


Biuro Projektu


Gmina Swiecie jest Liderem Partnerstwa reprezentującym poszczególne Gminy, Powiat Świecki oraz Szkoły Katolickie w Świeciu i dlatego Biuro Projektu znajduje się w Świeciu w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, pok. 36.


Biuro czynne w godz. do 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, tel. (052)33 11 525, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dodatkowo w siedzibie każdego Partnera Projektu znajdują się Koordynatorzy Projektu odpowiedzialni za część Projektu realizowaną przez danego Partnera.

Waldemar Fura
Kierownik Projektu
Przez dobrą edukację ku lepszej przyszłości.