Nowe możliwości w kształceniu

efs2

Nowe możliwości w kształceniu.

Projekt nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Czytaj więcej...Nowe możliwości w kształceniu