Unieważniony

Otwarty (1) Zamknięty (4) Rozstrzygnięty (4) Unieważniony (2)

 

tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
zamówienie na: Dostawy mięsa i wędlin do przedszkoli publicznych, żłobków miejskich oraz szkół podstawowych z terenu gminy Świecie (21 placówek) w roku szkolnym 2021/2022
Numer sprawy: OOiW-Ks.271.02.2021
wartość: pln
termin składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej: do 17.08.2021 r. do godziny 08:00
  więcej...

 

tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
zamówienie na: Usługa w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do i z placówek oświatowych z terenu gminy Świecie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2021/2022 (w okresie od września 2021 r. do czerwca 2022 r.) oraz w roku szkolnym 2022/2023 (w okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r.)
Numer sprawy: OOiW-AO.271.1.2021
wartość: pln
termin składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej: do 21.07.2021 r. do godziny 12:00
  więcej...