Zamknięty

Otwarty (1) Zamknięty (4) Rozstrzygnięty (4) Unieważniony (2)
tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
zamówienie na: Dostawy mięsa i wędlin do przedszkoli publicznych, żłobków miejskich oraz szkół podstawowych z terenu gminy Świecie (21 placówek) w roku szkolnym 2021/2022
Numer sprawy: OOiW-Ks.271.02.2021
wartość: pln
termin składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej: do 25.08.2021 r. do godziny 08:00
  więcej...

 

tryb zamówienia: Zaproszenie do składania ofert
zamawiający: Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
zamówienie na: Dostawy pieczywa do przedszkoli publicznych, żłobków miejskich oraz szkół podstawowych z terenu gminy Świecie w roku szkolnym 2021/2022
Numer sprawy: OOiW-Ks.271.05.2021
wartość: pln
termin składania ofert: 13.08.2021 g.15:00
  więcej...

 

tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
zamówienie na: Dostawy różnych artykułów spożywczych do przedszkoli publicznych, żłobków miejskich oraz szkół podstawowych z terenu gminy Świecie (21 placówek) w roku szkolnym 2021/2022
Numer sprawy: OOiW-Ks.271.03.2021
wartość: pln
termin składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej: do 17.08.2021 r. do godziny 08:00
  więcej...

 

tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji
zamawiający: Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu
zamówienie na: Dostawy mleka i jego przetworów do przedszkoli publicznych, żłobków miejskich oraz szkół podstawowych z terenu gminy Świecie w roku szkolnym 2021/2022
Numer sprawy: OOiW-Ks.271.04.2021
wartość: pln
termin składania ofert wyłącznie w formie elektronicznej: do 17.08.2021 r. do godziny 08:00
  więcej...